Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Załącznik nr 7 do Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie

Ogłoszenie o zamówieniu

Znak sprawy: ZSP.274.1.2022.BP

Przedmiot zamówienia:
Laptopy (20 szt.) o cechach nie gorszych niż wymienione poniżej:
Procesor Intel Core min. i5
Pamięć RAM min. 16 GB, rozszerzalna do 32 GB
Przekątna ekranu 17,3 cali,
System operacyjny Windows 10 Home,
Pojemność dysku min. 1000 GB.

Oprogramowanie (20 szt.) o cechach nie gorszych niż wymienione poniżej:
Microsoft Office Standard 2019 MOLP EDU,
Typ licencji – edukacyjna,
Okres licencji – wieczysta

Dyski zewnętrzne (5 szt.) o cechach nie gorszych niż wymienione poniżej:
Rodzaj dysku SSD
Pojemność dysku min. 500 GB,
Szybkość zapisu min. 1000MB/s,
Szybkość odczytu min. 1050MB/s,
Materiał obudowy - metal

Nazwa i adres zamawiającego:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino

Termin realizacji zamówienia: 31.01.2022 r.

Adres, pod którym można uzyskać informacje:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino

Pracownik uprawniony do kontaktów z ofertami jest:
Tel. : 605-138-771 godzina: 8.00 – 15.00

Miejsce i termin składania ofert:

Do dnia: 17.01.2022 r. do godziny: 15.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino

Warunki uczestnictwa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który:

 1. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
 2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 4. oferują przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych lub wyższych niż wymagane przez zamawiającego.

Potwierdzenie spełniania tych warunków przez wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dokumentacji przetargowej.

Termin związania ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena zamówienia brutto – znaczenie 100%

W prowadzonej procedurze nie jest wymagane wniesienie wadium.

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2022-01-03 09:30:15 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2022-01-03 09:32:38 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2022-01-03 09:32:53 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2022-01-03 09:33:23 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2022-01-05 14:08:03 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2022-01-07 10:21:44 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2022-01-08 14:51:02 Marcin Para
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl