Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Załącznik nr 7 do Procedury udzielania
zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Gryfinie

Ogłoszenie o zamówieniu

Znak sprawy: ZSP.274.1.2021.AG

Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa artykułów spożywczych do sporządzania posiłków w kuchni internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie

Nazwa i adres zamawiającego:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino

Termin realizacji zamówienia:19.11.2021r.

Adres, pod którym można uzyskać informacje:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino

Pracownik uprawniony do kontaktów z ofertami jest: Agnieszka Gralak
Tel.: 914162657 godzina: 8.00 - 14.00

Miejsce i termin składania ofert:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie lub Internat przy ZSP w Gryfinie
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Fax: 91 416-25-03 wew. 35

Do dnia: 19.11.2021 r. do godziny: 15.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino

Warunki uczestnictwa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który:

 1. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 4. oferują przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych lub wyższych niż wymagane przez zamawiającego.

Potwierdzenie spełniania tych warunków przez wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dokumentacji przetargowej.

Termin związania ofertą- 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena ofertowa

Najniższa cena zamówienia brutto - znaczenie 100%

W prowadzonej procedurze nie jest wymagane wniesienie wadium.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2021-10-11 14:51:58 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2021-10-11 14:55:27 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2022-02-09 10:15:08 Marcin Para
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl